Blog

Tisztelt baloldali Honfitársam! 

A mai Magyarországon a társadalom egyes csoportjai között már nem az a valódi törésvonal, hogy ki a jobb- és ki a baloldali, hanem az, hogy ki akar kormányváltást és ki nem. Ki az, aki azt kívánja, hogy Magyarország folytassa az útját ezen a leszakadó pályán, és ki az, aki egy felzárkózó és felemelkedő országot szeretne építeni.

Hétfőn egy hosszabb idő óta szervezett tévévitára készültem Botka Lászlóval, a baloldal miniszterelnök-jelöltjével. Botka úr azonban a vita napján úgy döntött, mégsem vállalja a miniszterelnök-jelöltséget. A magam részéről sajnálatosnak tartom ezt a lépést, mert egy felkészült ellenféllel szemben élő adásban szerettem volna bizonyítani, hogy alkalmasabb vagyok az ország vezetésére, mint ő. Megmutatni, hogy van programom a társadalom minden tagja számára, legyen az fiatal, középkorú vagy idős, munkás vagy értelmiségi, jobboldali vagy baloldali, vidéki vagy fővárosi. Úgy gondolom, sok baloldali néző is várta ezt az estét. Sajnálom, hogy nem valósult meg, ezért úgy döntöttem, nemzeti, konzervatív polgárként nyílt levélben fordulok baloldali honfitársaimhoz, hogy elmondhassam nekik szóló üzenetemet. 

Magyarországon az emberek többsége kormányváltást akar. Meggyőződésem szerint jóval többen, mint azt a közvélemény-kutatók ki tudják mutatni. Az országnak elege van Orbán Viktor aljas, szociálisan érzéketlen, antidemokratikus és korrupt uralkodásából. 2018-ban a társadalom el fogja zavarni a maffiakormányt, hogy a további leszakadás helyett felemelkedő Magyarországot építhessünk. Ehhez azonban minden kormányváltást akaró emberre szükség van.

Hétfőn, Botka László lemondásával megváltozott az ellenzék helyzete. Nem rosszabb lett, hanem egyértelműbb. Világossá vált, hogy ki a kihívó erő. Világossá vált, hogy a kormányváltáshoz nem pártelnökök matematikai képletei kellenek, hanem az erő felmutatása. Világossá vált, hogy a választási sikerhez elszántság, egység, szervezeti háttér, erős támogatottság, program és szorgalom kell. Világossá vált, hogy az a vezető, aki a saját pártjának sorait sem képes rendezni, nem lehet alkalmas egy egész ország vezetésére. A hétfői napig a Jobbik a legerősebb ellenzéki párt és a legerősebb ellenzéki alternatíva volt. Hétfő óta a néppárti Jobbik már nem csupán a legerősebb, hanem – túlzás nélkül állíthatom – az egyedüli kormányváltó alternatíva.

Tisztelt baloldali Honfitársam! 

A mai Magyarországon a társadalom egyes csoportjai között már nem az a valódi törésvonal, hogy ki a jobb- és ki a baloldali, hanem az, hogy ki akar kormányváltást és ki nem. Ki az, aki azt kívánja, hogy Magyarország folytassa az útját ezen a leszakadó pályán, és ki az, aki egy felzárkózó és felemelkedő országot szeretne építeni. Ez a közös cél össze kell, hogy kössön bennünket, függetlenül attól, hogy egyébként milyen világnézettel rendelkezünk és milyen kulturális értékrendben hiszünk. A kormány leváltása nem ideológiai, nem érzelmi és nem pártszimpátiát érintő kérdés, hanem össztársadalmi ügy. A kormányváltó szövetséget ezért nem pártoknak, hanem nekünk, a józan ész alapján álló polgároknak kell megteremtenünk. Mindannyiunknak, akik változást akarunk. A néppárti Jobbik 2018-ban ezt a kormányváltó szövetséget fogja megteremteni. A hétfői nap óta ugyanis egyértelmű lett: nem csupán a kormányváltó hangulat van jelen, hanem készenlétben áll a kormányváltó erő is.

Országjárásom, utcafórumaim, intézménylátogatásaim során egyre több baloldali ember lép oda hozzám, és azt mondja: „Vona úr, eredetileg baloldali ember vagyok, de a baloldal teljesen szétesett, alkalmatlanná vált az ország vezetésére, ezért Önökre fogok szavazni.” Ezeken a beszélgetéseken három dolog rendre szóba kerül. Egyrészt a demokrácia jövője, másrészt a Jobbik és a kisebbségek kérdése, végül az Unióhoz fűződő viszony. Meg tudok nyugtatni mindenkit. A 2018-ban megalakuló Jobbik-kormány helyre fogja állítani a magyar demokrácia működését, az intézmények függetlenségét, a fékek és egyensúlyok rendszerét. Minden magyarországi kisebbségnek – etnikai, vallási vagy kulturális hovatartozástól függetlenül – partnerséget és egy felemelkedő ország építésében való közös szövetséget ajánlunk. Senkit nem érhet hátrány a hovatartozása miatt Magyarországon. Az Európai Unióval pedig nem veszekedni kell, mint Orbán teszi, nem is behódolni, mint a szocialisták tették, hanem keményen, határozottan, de kulturáltan tárgyalni.

Tisztelt baloldali Honfitársam!

Szeretném az Önök figyelmébe ajánlani a programomat. Biztosítékként pedig a Jobbik által vezetett települések egyértelmű sikerét és helytállását. A baloldal a történelem során rendre a társadalmi igazságosságért való küzdelmet tűzte a zászlajára. A Jobbik elképzeléseiben többek között szerepel a bérunió, a bérlakásépítési program, az erős szakszervezetek megteremtése, az alacsonyabb nyugdíjak növelése, a devizahitelek felvételkori árfolyamon történő forintosítása, a hazai kisvállalkozások támogatása, a teljes körű elszámoltatás és a korrupció írmagjáig történő kiirtása. Mik ezek, ha nem egy igazságos társadalom és egy élhető ország olyan jogos és reális célkitűzései, amelyek egy baloldali embert is lelkesíthetnek? A Jobbik programja nem egy kényszerzubbony, amit rá akarunk erőszakolni az emberekre, hanem egy ajánlat, amely esélyt ad az egész ország számára a felzárkózásra. 

Mint nemzeti konzervatív értékrendű miniszterelnök-jelölt úgy gondolom, hogy történelmi szövetségre van szükségünk a választási győzelemhez, és utána ugyanerre a történelmi szövetségre van szükségünk az ország felemeléséhez is. Elég volt Orbán rögeszmés háborúskodásából, és elég volt az állandó osztályharcból is! Nyugalomra, békére, józan észre és építkezésre van szükségünk. Engem ezért nem az érdekel, hogy ki a jobboldali és baloldali, nem az érdekel, hogy ki idős, középkorú vagy fiatal, nem az érdekel, ki hol él, hogy gazdag vagy szegény, hogy munkás vagy értelmiségi. Nem. Engem egyetlenegy dolog érdekel. Akarja-e velünk együtt leváltani ezt a kormányt, és utána részt akar-e venni a nyugodt és békés építkezésben? Magyar szívvel, józan ésszel, tiszta kézzel. Ha az Ön válasza erre a kérdésre az, hogy igen, akkor mi összetartozunk.

Köszönöm, hogy elolvasta a gondolataimat.

A kormányváltás és egy felemelkedő ország reményében,

Tisztelettel:

Vona Gábor