Blog

NYÍLT LEVÉL A FELELŐSEN GONDOLKOZÓ POLGÁROKHOZ

Minden nép meghatározó erejét adják azok a tudatos polgárok, akik gondolataikkal segítik a közösség boldogulását, kreatív munkájukkal biztosítják saját boldogulásukat és támogatják a környezetükben élőket. A közösség ezen tagjai tartják vállukon nemcsak a saját családjukat, de nemzetünket is.

Tisztelt Honfitársaim!

Minden nép meghatározó erejét adják azok a tudatos polgárok, akik gondolataikkal segítik a közösség boldogulását, kreatív munkájukkal biztosítják saját boldogulásukat és támogatják a környezetükben élőket. A közösség ezen tagjai tartják vállukon nemcsak a saját családjukat, de nemzetünket is. Ez a közösség elsősorban nem a szűk értelemben vett elit, nem kizárólag a vezetők. Ilyen oszlop minden magyar, aki életével követendő mintát ad gyermekeinek és példát mutat mind a szűkebb, mind a tágabb környezetének. 

Ilyenek a pedagógusok és oktatók, akik az országunk óvodáiban, iskoláiban és egyetemein nevelik, tanítják legféltettebb kincseinket, a gyermekeinket, hogy felelős, tudatos, büszke felnőttekké és hasznos tagjaivá váljanak a közösségnek. 

Ilyenek az orvosok, ápolók és szakdolgozók, akik az egészségügyi és szociális ellátórendszerben tapasztalható méltatlan és igen nehéz körülmények között is nap mint nap helyt állnak. Mert ők tudják, hogy minden nehézség ellenére a munkájuk mind a kiszolgáltatott ember, mind a közösségünk számára nélkülözhetetlen, és bíznak abban, hogy a rendszer problémáit az arra hivatott szakmai vezetés megoldja. 

Ilyenek azok a szakemberek, mérnökök, kis- és nagyvállalkozók az élet és a gazdaság különféle területeiről, akik szaktudásukkal és munkájukkal értéket teremtenek, életben tartva ezzel az ország gazdaságát.

Ilyenek azok a tisztviselők, hivatali dolgozók, akiknek feladata a közösség szolgálata. Akiknek a munkája teremti meg azt a kiszámítható társadalmi és gazdasági rendszert, amely valamennyiünk életének biztonságot jelentő kereteit adja. Ők azok, akik számára a szakmaiság megelőzi a pártpolitikai hovatartozást és lojalitást, hiszen számukra fontosabb a szakmai irányítás és függetlenség, mint a központosított, átpolitizált államgépezetnek való megfelelés. 
Az állam- és közigazgatást működtető szakemberek részéről jogos igény a szakmai érvényesülés lehetőségének biztosítása, szemben a félfeudális, posztkommunista, „uram-bátyám” viszonyrendszerben való lavírozással. A tisztességes szakmai apparátus nehéz éveket élt meg az Orbán-kormány alatt.

A Jobbik Magyarországért Mozgalom felkészült a kormányváltásra és elkötelezett abban, hogy visszaadja a hivatások, szakmák becsületét, hogy biztosítsa számukra a boldogulást itthon, továbbá a tényleges szakmai eredmények alapján való érvényesülést és megbecsülést. A Jobbik kormány a politikai irányítás helyett a szakmai irányítás számára biztosít majd teret, és eltökélt lesz abban, hogy a közösség számára káros, bűnös döntéseknek és cselekedeteknek következménye legyen.

Mi magyarok Széchenyi óta tudjuk, hogy egy ország naggyá csak a konstruktív viták és a szellemi pezsgés légkörében nőhet. Miniszterelnökként azért fogok dolgozni, hogy az értelmiség újra betöltse valódi szerepét.

Mindezek megvalósításához azonban kormányváltás szükséges. Kizárólag a Jobbik képes leváltani a jelenleg regnáló kormányt, hiszen egyedül a Jobbik nem érintett az elmúlt évtizedek alkuiban, nem felelős az elmúlt években elkövetett hibákért, és egyedül a Jobbik képes arra, hogy ezeket a hibákat korrigálja.

Vona Gábor
miniszterelnök-jelölt