Blog

Tisztelt Gazdák, Kedves vidéken élő Családok!

A Jobbik Magyarországért Mozgalom mindig kiemelt figyelmet fordított a vidék Magyarországára.
Hazánk éléstárát a jelentős értékekkel bíró vidék biztosítja.

Szomorú, de az elmúlt időszak legnagyobb vesztesei között vannak a kis- és közepes családi gazdálkodók. Az Fidesz-kormány minden korábbi ígérete ellenére semmit nem tett az érdekükben. A jelenlegi kormány folytatta elődei munkáját és egy modern kori földesúri rendszert építettek ki, ahol a tisztességes gazdálkodók versenyhátránya leküzdhetetlen.
Jelenleg az egy-egy térséget uraló, jellemzően kormányközeli nagybirtokosok kapják a hazai és EU-s források döntő részét, valamint ők kebelezték be az állami földek legnagyobb és legértékesebb területeit is. Ezzel szoros összefüggésben áll a vidék helyzete is. Ma a magyar falu sokaknak az elhagyatottságot és a reményvesztettséget jelenti, miközben természeti adottságaink a XXI. században is minőségi életet tennének lehetővé hazánk vidéki tájain.

A hazai tulajdonú élelmiszeriparunk szinte teljesen eltűnt, állattenyésztésünk is csak halovány emléke a korábbinak. Magyarország 30 millió ember kiváló, GMO-mentes élelmiszerrel történő ellátására is képes volt és lehetne ma is, sajnálatos módon mégis a legalapvetőbb élelmiszerekből is behozatalra szorulunk.

Ezen problémák orvoslására a Jobbik-kormány olyan új támogatáspolitikát vezet be, ahol a 200 hektár alatti gazdaságok támogatási mértékét megduplázza, a vidékfejlesztési forrásokat pedig olyan célokra biztosítja, melyek valóban a falvak felvirágzását eredményezik.

A Jobbik kormány azokat az állami földeket, melyek jogtalanul és igazságtalanul kerültek a földesurakhoz visszaszerzi a magyar nemzet számára, hogy aztán olyan családok vehessék használatba, akiknek erre valóban szükségük van. Így a nemzeti földvagyon a közjó érdekeit fogja szolgálni, többek között szociális és demográfiai programok elemeként.

Törvényi változtatásokkal és anyagi forrás biztosításával elősegítjük az önkéntes szövetkezést ágazati és területi szinten is. Kiemelten foglalkozunk a hazai állattenyésztéssel és az élelmiszeripar feltámasztásával. Az öntözhető területek arányát jelentősen növelni fogjuk annak érdekében, hogy a vetőmag- és zöldség-gyümölcs termesztést sokak számára lehetővé tegyük. Garantáljuk a tisztességes szerződéses jogviszonyt a termelő és a felvásárló között annak érdekében, hogy soha többé ne semmizhessék ki azt, aki megdolgozott a javakért. A felesleges bürokrácia és az Agrárkamara terheitől megszabadítjuk a gazdatársadalmat, olyan támogatói hálózatot hozunk létre, ahol a legkisebb gazdaság is érdemi és ingyenes segítséget kap a munkájához. 

A magyar gazdák számára szövetséget ajánlunk. Olyan szövetséget, melynek köszönhetően a valódi családi gazdaságok és az érdemi munkát teremtő állattartók kapnak segítséget. Ebben a szövetségben nem a politikai kapcsolatok és a harácsolás, hanem a tisztességes munka teremti meg a bizalom és az együttműködés alapját. Ehhez a szövetséghez várjuk az Önök támogató szavazatát április 8-án.

Élhető, boldog vidéket teremtünk!

Vona Gábor
miniszterelnök-jelölt