A vízióm

40 éves leszek. Ebből 18 évet a politika aktív alakításával töltöttem el. 11 éve vagyok pártelnök, 8 éve országgyűlési képviselő, 6 évig voltam frakcióvezető, harmadszor jelöl a politikai közösségünk miniszterelnöknek. A politikai pályafutásom során számtalan tapasztalatot szereztem, rengeteg illúzióval leszámoltam, ráébredtem fontos dolgokra, alapvető változásokon is átestem, de az álmomat mindvégig megőriztem: vagyis, hogy mi, magyarok egy biztonságos, élhető, igazságos és szabad Magyarországon élhetünk. Ha közösen akarjuk és közösen teszünk érte.

A XX. századi megosztottságok fölé hidakat kell építenünk. Az árokásó, törzsi megosztottságra építő politika és a háborúskodás helyett közös, békés országépítésre van szükség. Csak így lehetünk sikeresek a XXI. században. Nincs olyan magyar család, amelyik az elmúlt száz évben ne kapott volna jobbról vagy balról történelmi sebeket és traumákat. Sajnos mindezt nem tudjuk meg nem történtté tenni. Két dolgot azonban tehetünk. Egyrészt emlékezni tudunk kegyelettel. Másrészt a múlt helyett a jövő felé fordulunk. A múltban csak sérelmeket és viszályt lelünk, de a jövőben lehetnek újra közös céljaink. Én egy olyan országot szeretnék, ahol az összes energiát, amely a magyar társadalmat ma szétfeszíti és a gyűlöletet táplálja, jó célokba csatornázzuk be. 

Biztonságos, élhető, igazságos és szabad Magyarország

A magyar emberek biztonsága sem politikai termék, sem üzleti kérdés nem lehet. Magyarország történelmileg megörökölt kulturális szöveteit minden áron megőrizzük. Mindenki a szülőföldjén boldogulhasson, ez kell, hogy legyen a cél. Mi, magyarok is.

Éppen ezért egy élhető országot szeretnék, ahol tisztességes munkával tisztességesen meg tudnak élni a magyar emberek. Ahol a fiataloknak olyan jövőképet és olyan légkört tudunk biztosítani, hogy itthon otthonra lelve szívesen építsék közösen a jövőt. Ahol sok gyermek születik, akik felnőve boldog és sikeres életet élhetnek. Ahol az idős emberek nyugalma és biztonsága nem a pártpolitika játékszere, hanem közös társadalmi felelősség. 

Ahogy az a Jobbik Alapító Nyilatkozatában is szerepel, vallom, hogy minden magyar embert képviselve a mostaninál igazságosabb társadalom építhető. Ehhez meg kell valósítani az elszámoltatást és tiszta közéletet, tiszta versenyt kell teremteni. A XXI. században az igazságos társadalomhoz hatékony egészségügy és modern oktatás szükséges, ami nem pénz, hanem politikai akarat kérdése. 

A valódi, hiteles politikai akarat számára pedig a kormányzás nem az uralkodásról, hanem a szolgálatról szól. A magyar nép szabadságáért rengetegen áldozták életüket történelmünk során. A szabadság egy olyan kincs, melyet sem külső elnyomók, sem belső hatalmaskodók nem vehetnek el tőlünk. 

Mi, magyarok sokfélék vagyunk. Híresek a széthúzásra való hajlamunkról. Mint történész és mint gyakorló politikus megtanultam és megértettem, hogy a magyarság történelmi sorsfeladata minden korszakban ezen hajlamunk felett sikert aratni, vagyis a kiegyezés. Amikor kiegyeztünk, sikeresek voltunk, amikor a széthúzás erősebbnek bizonyult, nemzetünk romlásnak indult.

Számomra is időbe telt, mire mindezt megértettem. De mára megértettem, és tudom, hogy minden erőmmel a XXI. századi magyarság kiegyezésén és közös nemzetépítésén kell lennem. Én ezért dolgozom.  

Magyar szívvel, józan ésszel, tiszta kézzel.

Az én sztorim

Gyöngyösről indultam, egyszerű, paraszti családból származom, az őseimnek minden nap meg kellett küzdeniük a megélhetésért. Rettentően hálás vagyok a szüleimnek, akiknek köszönhetően elvégezhettem az egyetemet. Bár gyermekkoromban még az etológia érdekelt, a magyar David Attenborough vagy Konrad Lorenz akartam lenni, a középiskolában magával ragadott a történelem, és végül történelem szakon kötöttem ki az ELTE bölcsészkarán, ahol három évig pszichológiát is hallgattam.

Igaz, hogy érdekelt a politika, de nem készültem politikai pályára, és bár a véletlenekben nem hiszek, mégis úgy tűnhet, a véletlenek sorozata hozta úgy, hogy erre az útra léptem. Nem gondolhattam - amikor a kollégiumban modenai spagetti evés közben egy évfolyamtársam meghívott egy egyetemi szervezet alakuló ülésére -, hogy egyszer Magyarország legerősebb ellenzéki pártját fogom vezetni, és annak miniszterelnök-jelöltje leszek. A politika illata (többek szerint szaga) sokakat inkább taszít, mint vonz, de én azt éreztem akkor egyetemistaként, hogy van bennem képesség az emberek összefogására, a szervezésre, és hogy közösen változtathatunk dolgokon. Láttam, hogy ebben hatalmas erő rejlik és ez az erő jóra is használható. Idealistaként hittem és máig hiszem, hogy a politika nem az, aminek ma tűnik, hanem egy hihetetlenül nemes feladat. Ezzel a hittel, egy szebb jövő reményében hoztuk létre a Jobbik Magyarországért Mozgalmat 2003-ban. 2006 óta a párt elnöke vagyok, mely tisztségben kétévente megerősített a közösség. Azóta rendületlenül dolgozom azért, hogy a rengeteg csalódás után sokak szemében szitokszóvá silányodó „politika” valóban arról szóljon, ami a rendeltetése: igazabbá és jobbá tenni az emberek életét.

A politika természetesen nem egyszerű hivatás, rengeteg lemondással, sok külső és belső harccal jár együtt. Mivel hiszek a folyamatos fejlődésben és a tanulásban, és mert vallom, hogy mindenért meg kell küzdenünk, ezért a pályafutásom során nem szégyelltem elismerni, ha tévedtem, mint ahogy mindvégig tudtam és tudok harcolni azért, amit viszont igaznak és jónak tartok. A küzdelem, a vita elől soha nem futottam el, de az aljas eszközöket mindig kerültem. Hiszem, hogy aki piszkos eszközökkel küzd, annak előbb-utóbb a célja is sáros lesz.

Nem tagadom, olykor nekem is szükségem van a töltődésre, amikor el kell távolodnom kicsit a „csatatérről”. Ilyenkor a családom adja a legtöbb erőt és örömet. Az olvasás, a főzés és a kirándulás a hobbim, mivel a könyvek között, a konyhában és az erdőben tudok igazán kiszakadni a mindennapok rutinjából. 

Ez az én sztorim röviden. Hasonló különbözőségekkel és különböző hasonlóságokkal, mint bárki másé. 

A jövőt nem láthatjuk, de alakítani képesek lehetünk. Történészként és politikusként ráébredtem, hogy a XX. század megosztottsága helyett a XXI. század sikerének kulcsa a megegyezés. Azt keresni, ami összeköt, nem azt, ami szétválaszt. Ez a magyarság sorsfeladata minden korszakban. És ez lett a politikai hitvallásom is.

A családom

Kriszta

A feleségem egy nagyon erős, önálló nő, kritikus és mentor egy személyben, aki mindig tükröt tart elém és nem a világi siker érdekli, hanem az emberi érték. 

Benedek

A kisfiam egyszerre boldogság, büszkeség és felelősség számomra. A politika egyáltalán nem érdekli, de érvelni már most nagyon tud, különösen ha meg akarja úszni a tanulást.

Kapcsolódó bejegyzések