Vállalások

1

Se szegény migráns, se gazdag migráns, se titkos migráns!

A Jobbik nemet mond mind a kötelező betelepítési kvótákra, mind a letelepedési kötvényekre. A kerítés marad, mellé határőrséget állítunk fel. Ezt az Alaptörvényben is rögzíteni kívánjuk.

A Jobbik kormányra kerülve megvédi Magyarország jelenlegi, a magyar társadalmat jellemző szociális és kulturális szöveteit.

Nem tűrjük a magyar társadalom felszabdalását, sem a Juncker-, sem a Rogán-féle betelepítést nem engedjük.

Kiállunk amellett, hogy Magyarország őrizze meg a történelemtől örökölt kulturális örökségét, hazánkat minden erőnkkel meg kívánjuk védeni a migrációtól. Az ehhez szükséges lépéseket már ellenzékben megtettük, a Fidesz alaptörvény-módosítását - a kötvényekre vonatkozó egyetlen mondattal kiegészítve – már hatszor nyújtottuk be, a kormánypárt azonban minden alkalommal elutasította azt.

Tovább olvasom Bezár

Kapcsolódó videó

2

Európai bérunió

Elkötelezettek vagyunk, hogy megakadályozzuk az elvándorlást, ezért már ellenzékben elindítottuk a bérfelzárkóztatásra irányuló európai polgári kezdeményezést, amellyel el kívánjuk érni, hogy az „egyenlő munkáért, egyenlő bért” legyen az Európai Unió egyik alapelve.

A Jobbik 7 kelet-közép-európai országgal közösen, 2017.03.14-én indította el a béruniós kezdeményezést, melyet kormányon fog sikerre vinni.

Bár az uniós tagságra a nyugat-európai életszínvonal és a felzárkózás miatt mondtak igent a magyar emberek, az elmúlt 14 év vajmi kevés eredményt hozott. A mindenkori kormányok rendre asszisztáltak a nyugat kizsákmányoló politikájához, az EU-s forrásokat a versenyképesség javítása helyett értelmetlen látványberuházásokra költötték. A bérek tekintetében az Európai Unió nyugati és keleti része közötti szakadék az uniós tagságunk óta nemhogy csökkent, hanem nőtt. Az elhibázott felzárkóztatási politika és a magyar vezetés hibás, korrupcióra épülő gazdaságpolitikája a szakképzett munkaerő tömeges elvándorlását eredményezte, amely a nyugati tagállamokban bérfeszültséget, a keleti tagállamokban pedig óriási munkaerőhiányt okoz.

A Jobbik és béruniós szövetségeseinek célja, hogy nyomást gyakoroljon az Európai Unió vezetésére, amelynek – az Unió szétesésének elkerülése érdekébe - változtatnia kell a kohéziós politikáján és minden döntésével a keleti tagállamok valós felzárkózását kell támogatnia.   

Tovább olvasom Bezár

Kapcsolódó videó

3

Lex Lúdas Matyi

Antikorrupciós törvénycsomaggal biztosítjuk az elszámoltatást, kötelezővé tesszük a vagyonosodási vizsgálatokat, eltöröljük az elévülési időt és felállítjuk a korrupció ellenes hivatalt.

Alaptörvénybe emeljük a korrupció elleni harcot. A jelenlegi vagyonnyilatkozati rendszerrel szemben bevezetjük a kormánytagok, országgyűlési képviselők és a milliárdos közbeszerzéseket elnyerő vállalkozók kötelező vagyonosodási vizsgálatát.

Feloldjuk azokat a titkosításokat, melyek jelenleg csupán a különböző gazdasági bűncselekmények elrejtését szolgálják. Ha szükséges, nemzetközi példák alapján felállítunk egy korrupcióellenes ügyészséget.

A közéleti szereplők esetében korrupciós bűncselekmények esetén dupla büntetési tételt alkalmazunk majd.

Tovább olvasom Bezár

Kapcsolódó videó

4

Max8

Senki se kezelje tulajdonaként az országot! A Jobbik kormányra kerülése után szabályozza, hogy egy politikus maximum 8 évig tölthesse be a miniszterelnöki pozíciót.

Kapcsolódó videó

5

Földesúradó

Megadóztatjuk az Orbán-kormány és az előző kormányok idején politikai segítséggel meggazdagodott oligarchákat!

Kapcsolódó videó

6

"D" típusú átvilágítás

Nemzetbiztonsági, pénzügyi átvilágítással és elmeorvosi vizsgálattal szavatoljuk a kormánytagok megbízhatóságát. Nem vezethetik olyan emberek az országot, akik zsarolhatók lehetnek.

Kapcsolódó videó

7

Civil Parlament

Támogatjuk a civil szektort, mert a magyar társadalomnak átlátható politikára, átlátható civil szférára és ezek párbeszédére van szüksége.

Kapcsolódó videó

8

Valódi társadalmi szerződés

A Nemzeti Együttműködés Rendszere megbukott. A Jobbik Elvi Nyilatkozata a korrupció és a kéz kezet mos elve helyett a társadalom valamennyi területén a valódi párbeszédre, az átláthatóságra és a szakmaiságra kívánja helyezni a hangsúlyt.

Kapcsolódó videó

9

Élelmiszeripari nagyhatalom

Nemzetstratégiai húzóágazatnak tekintjük az élelmiszeripart. Magyarországnak mindene adott, hogy élelmiszeripari nagyhatalom legyen, ezért kiemelten fogjuk támogatni a méltán híres minőségi magyar élelmiszerek előállítását.

Kapcsolódó videó

10

Autonómia

A leendő Jobbik-kormány nemzetpolitikájának fontos célkitűzése, hogy egy erős Magyarország és erős magyar közösségek fogjanak össze az önrendelkezések kivívásáért.

Kapcsolódó videó

11

E-2022

A Jobbik 2018-tól biztosítani fogja a levélben szavazás lehetőségét azoknak a külföldön élő magyaroknak is, akik most csak személyesen a külképviseleteken szavazhatnak, 2022-től pedig lehetővé tesszük az elektronikus szavazást is.

Kapcsolódó videó

12

V4 parlament

Magyarország érdeke, hogy a V4 együttműködés egységes, erős és stabil legyen. A négy közép-európai országnak együtt kell fellépnie az itt élő emberek érdekében. Bérkérdésről, a vállalkozások versenyképességéről, az EU-val való együttműködésről egységes álláspontra van szükség. A közös álláspont kialakítását egy közös és állandó V4 Parlament biztosítja.

Kapcsolódó videó

13

Új devizahiteles elszámolás

2009 óta az álláspontunk ugyanaz: az egyetlen igazságos rendezés a felvételkori árfolyamon történő forintosítás.

Kapcsolódó videó

14

Szövetség a magyar vállalkozásokkal

A Jobbik kormányra kerülve véget vet a magyar vállalkozókat eláruló gazdaságpolitikának. A mikro-, kis- és középvállalkozók (MKKV) támogatásával indítjuk be a magyar gazdaság motorját!

A SZÖVETSÉG ALAPELVEI:

1. a korrupció felszámolása, a tiszta verseny feltételeinek biztosítása;

2. kiszámíthatóság, tervezhetőség, biztonság: egy felülről bebetonozott adórendszerrel kíván a Jobbik biztonságot nyújtani a vállalkozóknak;

3. adó-és járulékcsökkentés (hazánkban jelenleg 48 százalék ez a teher, az OECD-átlag 36 százalék, Szlovákiában 41 százalék, míg Lengyelországban 35,5 százalék);

4. bürokráciacsökkentés: jelenleg jogosan érezhetik azt a vállalkozók, hogy az állam nem partner a munkahelyteremtésben, a Jobbik ezzel a gyakorlattal is szakítani fog;

5. stratégiai szemlélet megalkotása: az Orbán-kormány kormány azt sem tudja megmondani, hogy jelenleg mi tartozik a stratégiai ágazatok közé;a munkaerő itthon tartása, amelynek az alapját a bérunió, az egyenlő munkáért egyenlő bért elvének Európai Uniós szintű elfogadása is biztosíthatja;

6. a szakképzés reformja: hogy ne csak a multik véleményét hallgassák meg, hanem vegyék figyelembe a magyar vállalkozók meglátásait is;

7. a beszállítói hányad növelése;

8. az uniós és az állami források magyar vállalatokhoz terelése.

Tovább olvasom Bezár

Kapcsolódó videó

15

Big7 az oktatásban

A Jobbik fő célja, hogy a magyar oktatás sikeres és boldog embereket neveljen. Ennek érdekében 7 fő területet jelöltünk ki, amelyre fókuszálunk: angol nyelv, informatika, gazdálkodási ismeretek, egészséges életmód, sikertudat, élethosszig tartó tanulás, közösségi együttműködés.

A 15. vállalás a XXI. századi oktatáspolitikával kapcsolatos. Az oktatásban résztvevők legjobb szándéka, igyekezete ellenére is rossz a jelenlegi rendszer. A múltra készítik fel a gyerekeket, rosszul. A Jobbik a jövőre fogja felkészíteni a diákokat, és jól.

Első lépésben nem strukturális reformokra és szakpolitikára van szükség, hanem alapelvekre. Milyen alapkészségekkel akarjuk felvértezni a gyerekeket?

A hét alapelv:

  1. angol nyelvtudás fejlesztése
  2. informatikai készségek fejlesztése
  3. egészséges életmódra való nevelés
  4. pénzügyi- és gazdasági ismeretek
  5. sikertudat elültetése
  6. élethosszig tartó tanulás
  7. közösségi együttműködés képességének fejlesztése

Tovább olvasom Bezár

Kapcsolódó videó

16

Otthonteremtési fordulat

Számítunk a magyar ifjúságra. 2020-tól 10.000 új és 10.000 felújított bérlakást biztosítunk a pályakezdő fiataloknak. Lehetővé tesszük, hogy egy idő után tulajdonossá válhassanak a bérlők.

Kapcsolódó videó

17

Méltányos nyugdíjrendszer

Megemeljük a kis-, és közepes nyugdíjakat, mivel elfogadhatatlan számunkra, hogy a nyugdíjasok fele a létminimum küszöbén tengődik.

Kapcsolódó videó

18

A háziorvosi ellátás megmentése

A háziorvosi ellátást meg kell menteni, amihez emelni kell a praxisoknak járó támogatás összegét, hogy az emberek az egész országban magas színvonalú ellátásban részesülhessenek.

Kapcsolódó videó